હરીશ પવાર
ભાવનગર,એલ.સી.બી સ્ટાફ ઉમરાળા વિસ્તારોમાં ચોરીના શંકદારોની હકિકત મેળવવા તથા નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ ની હકિકત મેળવવા પેટ્રોલીંગમાં હતાં.તે દરમ્યાન પેટ્રોલીંગ ફરતાં-ફરતાં પો.કન્સ.મનદિપસિંહ ગોહિલને બાતમીરાહે હકિકત મળેલ કે, ઉમરાળા પોલીસ સ્ટેશનના પ્રોહી કલમ- ૬૫ઇ,૧૧૬(બી), ૮૧ વિ ના ગુન્હામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી સંજય ઘીરૂભાઇ રૂદાતલા રહે.નેસડા ગામ તા.શિહોર જી.ભાવનગર વાળો ઉમરાળા બસ સ્ટેશન પાસે ઉભો છે. તેવી હકિકત મળતા ઉમરાળા બસ સ્ટેશન પાસે આવતા મજકરુ બાતમી વાળો ઇસમ હાજર મળી આવતા મજકુર ઇસમને પકડી નામ સરનામું પુછતા સંજય ઘીરૂભાઇ રૂદાતલા/કોળી ઉવ.૩૧ રહે.નેસડા ગામ તા.શિહોર જી. ભાવનગર વાળા હોવાનું જણાવતા મજકુર ઇસમની પુછપરછ કરતા ઉપરોકત ગુન્હામાં નાસ્તા ફરતા હોવાની કબુલાત કરતા મજકુરને સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧) (આઇ) મુજબ ઘોરણસર કાર્યવાહી કરી ઉમરાળા પોલીસ સ્ટેશનમાં માં નોઘ કરાવી આગળની કાર્યવાહી માટે ઉમરાળા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.૮૧/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ- ૬૫ઇ,૧૧૬(બી), ૮૧ વિ.મુજબનો ગુન્હો નોઘાયેલ હોય આગળની તપાસ થવા સારૂ ઉમરાળા પોલીસ સ્ટેશન ને સોપી આપેલ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here