હરેશ પવાર
સિહોર નગરપાલિકાના સેનીટેશન વિભાગ દ્વારા ઐતિહાસિક તથા પૌરાણિક ગણાતું બ્રહ્મકુંડ ખાતે આજે સામૂહિક સફાઈ કરવામાં આવી હતી જેમાં નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રી ની ઉપસ્થિતિ તેમજ ચીફ ઓફિસર ના માર્ગદર્શન હેઠળ સે. ઈ. સમીરભાઈ દવે તેમજ લક્ષ્મણ ભાઈ તેમજ એમ.આઇ.એસ. મકવાણા કે ની દેખરેખ નીચે સફાઈ કામદારો દ્વારા સાફ સફાઈ કરવામાં આવી હતી. તેમજ ડી. ડી. ટી. નો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો હતો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here