ભારતના શિપ રિસાયક્લિંગ ઉદ્યોગ માટે શિપ રિસાયક્લિંગ એક્ટ, ૨૦૧૯ હેઠળ ડિરેક્ટર જનરલ, શિપિંગને ટોચની સત્તા આપવામાં આવી


મિલન કુવાડિયા
ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં નેશનલ રિસાયક્લિંગ ઓથોરિટીનું કાર્યાલય શરૂ કરવામાં આવશે કેન્દ્ર સરકારે રિસાયક્લિંગ ઓફ શીપ એક્ટ, ૨૦૧૯ની રિસાયક્લિંગની કલમ ૩ હેઠળ જહાજોના રિસાયક્લિંગ માટે ડિરેક્ટર જનરલ શીપીંગને નેશનલ ઓથોરિટી તરીકે જાહેર કરી છે.એક સર્વોચ્ચ સંસ્થા તરીકે, ડીજી શિપિંગ શિપ રિસાયક્લિંગને લગતી તમામ પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન, નિરક્ષણ અને દેખરેખ માટે અધિકૃત છે. ડીજી શિપિંગ શિપ રિસાયક્લિંગ ઉદ્યોગના વિકાસની દેખરેખ કરશે,જે પર્યાવરણને અનુકૂળ ધોરણો અને શિપ રિસાયક્લિંગ ઉદ્યોગમાં કાર્યરત હિસ્સેદારો માટે સલામતી અને આરોગ્યનાં પગલાંની દેખરેખ રાખશે. શિપ-રિસાયક્લિંગ યાર્ડના માલિકો અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા આવશ્યક વિવિધ મંજૂરીઓ માટે ડીજી શિપિંગની આખરી સત્તા રહેશે.

ગુજરાતના ગાંધીનગર ખાતે નેશનલ ઓથોરિટી ઓફ શિપ રિસાયક્લિંગની સ્થાપના કરવામાં આવશે. આ નિર્ણયથી ગુજરાતના અલંગમાં સ્થિત શિપ રિસાયક્લિંગ યાર્ડના માલિકોને ફાયદો થશે જેને એશિયાના સૌથી મોટા શિપ બ્રેકિંગ અને શિપ રિસાયક્લિંગ ઉદ્યોગનું ઘર માનવામાં આવે છે.શિપ રિસાયક્લિંગ એક્ટ, ૨૦૧૯ હેઠળ, ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઇ સંગઠન (આઇએમઓ) હેઠળ શિપ રિસાયક્લિંગ માટે હોંગકોંગ કન્વેશન સ્વીકાર્યું છે. ડિરેક્ટર જનરલ શિપિંગ ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઇ સંગઠનના પ્રતિનિધિ છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઇ સંગઠનના તમામ સંમેલનો ડીજી શિપિંગ દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી રહ્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here