સુજલામ સુફલામ યોજના હેઠળ થયેલી કામગીરી રંગ લાવી, જળાશયોમાં વધુ પાણીનો સંગ્રહ થયો, પશુધનને ઘાસચારો અને પાણીની સમસ્યામાંથી મળી મુક્તિ

ચાલુ સિઝનમાં ૭૧૩ મીમી વરસાદ નોંધાયો, ફેઝ-૪ માં હજુ નાના મોટા અનેક જળાશયો ને ભરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.

સલીમ બરફવાળા
ભાવનગર જીલ્લામાં જિલ્લાપંચાયત હસ્તકના જળાશયો પૈકી ૭૦% જળાશયો ચોમાસાની સિઝનમાં પડેલા સારા વરસાદમાં આપોઆપ છલકાય ગયા છે. ચાલુ સિઝનમાં ૧૨૦% જેટલો સરેરાશ વરસાદ જીલ્લામાં પડ્યો છે. જેન લઇ નાના મોટા જળાશયો કુદરતી ભરાય જતા આ વર્ષે પાણીની સમસ્યાનું નિવારણ થઇ ગયું છે. જયારે હજુ અનેક જળાશયોને આવનારા સમયમાં સરકારની સૌની યોજના હેઠળ ભરી પાણીની સમસ્યાનો અંત લાવવામાં આવશે. આ ચોમાસાની સિઝનમાં કુદરત રાજ્યભરમાં મહેરબાન થયો છે.

જેમાં ભાવનગર જીલ્લામાં પણ આ વર્ષે સરેરાશ ૧૨૦% વરસાદ પડ્યો છે. ગત ૩૦ વર્ષના આંક મુજબ ૫૯૫ મીમી સરેરાશ વરસાદને ૧૦૦% ગણીએ તો આ વર્ષે ૭૧૩ મીમી એટલેકે ૧૨૦% વરસાદ પડ્યો છે. આ વરસાદમાં જીલ્લાના મોટાભાગના જળાશયોમાં સારા પાણીની આવક થઇ છે અને જળાશયો છલકાયા છે.સુજલામ સુફલામ યોજના હેઠળ વિવીધ ગામોના તળાવો, ચેકડેમો અને નાના જળાશયોમાં પણ સારા પ્રમાણમાં પાણીનો સંગ્રહ થયો છે.  જિલ્લાપંચાયત હસ્તકના ભાવનગરના તમામ તાલુકાઓના જળાશયોની સુજલામ સુફલામ યોજના હેઠળ કરોડો રૂ. ના ખર્ચે તળાવો,ચેકડેમો ઊંડા ઉતારવા અને તેની સાફસફાઈની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી.

જેનું અતિ સારું ફળ આ વર્ષે ચોમાસામાં મળ્યું છે અને મોટાભાગના જળાશયો હાલ છલકાય ને ઓવરફલો થઇ ગયા છે. જેના કારણે આજુબાજુના ગામોના પાણીના તળો પણ ઊંચા આવી ગયા છે. તેમજ કુવા સજીવ બની જતા ખેડૂતો પોતાના ખેતરોના ઉભા પાકને પાણી આપી રહ્યા છે. જયારે હજુ સૌની યોજના હેઠળ ફેઝ-૪ માં જે વિસ્તારમાંથી આ લાઈનો પસાર થશે તેમાં આવતા ગામોના નાના મોટા જળાશયોને પણ ભરવામાં આવશે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here