રૂ.૪ લાખથી વધુનો અનાજ જથ્થો સીઝર કરી ૮ પરવાનેદારોના લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવ્યા

બ્રિજેશ ગૌસ્વામી

જિલ્લામાં ગેરરીતિ આચરતા સસ્તા અનાજના પરવાનેદારો વિરુદ્ધ તંત્ર દ્વારા શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે જેમાં રૂ.૪ લાખથી વધુનો અનાજ જથ્થો સીઝર કરી ૮ પરવાનેદારોના લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવ્યા છે જિલ્લા પુરવઠા કચેરી દ્વારા કોવિડ ૧૯ અંતર્ગત ભાવનગર જિલ્લામાં સસ્તા અનાજના પરવાનેદારોની આકસ્મિક તપાસણી હાથ ધરવામાં આવેલ. અને આ તપાસણીમાં ગેરરીતિઓ બદલ કુલ રૂ.૪,૩૮,૭૦૩/- નો અનાજનો જથ્થો સીઝર કરવામાં આવ્યોબતેમજ ગંભીર પ્રકારની ક્ષતિઓ બદલ કુલ – ૦૮ પરવાનેદારોના વાજબી ભાવની દુકાનના સંચાલન અંગેના પરવાના ૯૦ દિવસ માટે સસ્પેન્ડ કરવા હુકમ કરવામાં આવ્યા છે.

આ અંગે જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રી દ્વારા તમામ વાજબી ભાવના દુકાનદારોને અનુરોધ કરતાં જણાવાયું છે કે કોવિડ-૧૯ ની પરિસ્થિતિમાં સોશ્યલ ડિસ્ટન્સીંગના પાલન સાથે રાષ્ટ્રિય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ હેઠળ પાત્રતા ધરાવતા તમામ લાભાર્થીઓને નિયમોનુસાર મળવાપાત્ર જથ્થો વિતરીત કરવામાં આવે તે જરૂરી છે. અન્યથા નિયમોનુસાર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here