ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ૬૧૨ ગામો – ૨૦ શહેરોની ૪૩ લાખની વસ્તીને પીવાના પાણીનો લાભ મળશે


મિલન કુવાડિયા
અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગ્રામ્ય, શહેરી તથા ઔદ્યોગિક વિસ્તારો મળી કુલ ૬૧૨ ગામો અને ૨૦ શહેરોની ભવિષ્યની કુલ ૪૩ લાખની વસ્તીને આવનારા સમયમાં અપૂરતા, અનિયમિત કે ક્ષારયુકત પાણી જેવી સમસ્યાઓનો સામનો ન કરવો પડે તે માટે નર્મદા તેમજ મહી પરીએજ યોજના આધારિત અંદાજે ૩૭૬.૧૯ કરોડના કામનું ખાતમુહૂર્ત મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે તા.૧૯ના રોજ સવારે ૧૦ કલાકે ભાવનગર જિલ્લાના ભાવનગર તાલુકાના બુધેલ ગામ ખાતે કરવામાં આવશે.મુખ્યમંત્રીશ્રીના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવનાર પાણી પુરવઠા યોજનાની વિગત જોઈએ તો આ યોજનાના પાણીના  સ્ત્રોત તરીકે નર્મદા આધારિત સૌરાષ્ટ્ર શાખા નહેર ખાતેના ઢાંકી પંપીંગ સ્ટેશન, મહી પરીએજ તળાવ અને વલભીપુર બ્રાન્ચ કેનાલ લેવામાં આવેલ છે.

જી. ડબલ્યુ. આઈ. એલ. દ્વારા વૈજ્ઞાનિક પદ્ઘતિનો ઉપયોગ કરી પાણીની જરૂરિયાતનું ડિમાન્ડ ગેપ વિશ્લેષણ કરી ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ એમ ત્રણ જિલ્લાઓની ઘટતી દૈનિક ૧૮ કરોડ લીટર પીવાના પાણીની માંગને પૂરી કરવા માટે ૩૭૬.૧૯ કરોડની ભાવનગર જિલ્લાના બુધેલથી બોરડા સુધી ૫૮ કિલોમીટર એમ.એસ પાઇપ લાઇન હયાત પાઈપ લાઈનની સમાંતર નાખવાનું નક્કી કરેલ છે. જે યોજના આગામી ૨૦ માસના આ સમયગાળામાં પૂર્ણ કરવામાં આવનાર છે. આમ, આ યોજનાના કામો પૂર્ણ થયેથી અને યોજના કાર્યાન્વિત થયેથી ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગ્રામ્ય, શહેરી તથા ઔદ્યોગિક વિસ્તારોના કુલ ૬૧૨ ગામો અને ૨૦ શહેરોની ભવિષ્યની કુલ ૪૩ લાખની વસ્તીને વધારાના પીવાના પાણીનો લાભ મળી શકશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here