સ્વયંભૂ અદ્વિતીય અભૂતપૂર્વ
C A A

શંખનાદ – તમામ તસ્વીર..
દેવરાજ બુધેલીયા – હરેશ પવાર

સમર્થનમાં ઉમટ્યો જનસૈલાબ, જય જય શ્રીરામ ભારત માતાકી જય, વંદે માતરમના ગુંજરાવ સાથે CAA ના સમર્થનમાં સિહોર ખાતે યોજાયેલ રેલી તિરંગા યાત્રાની એક ઝલક

સમર્થનમાં ઉમટ્યો જનસૈલાબ, જય જય શ્રીરામ ભારત માતાકી જય, વંદે માતરમના ગુંજરાવ સાથે CAA ના સમર્થનમાં સિહોર ખાતે યોજાયેલ રેલી તિરંગા યાત્રાની એક ઝલક

સમર્થનમાં ઉમટ્યો જનસૈલાબ, જય જય શ્રીરામ ભારત માતાકી જય, વંદે માતરમના ગુંજરાવ સાથે CAA ના સમર્થનમાં સિહોર ખાતે યોજાયેલ રેલી તિરંગા યાત્રાની એક ઝલક

સમર્થનમાં ઉમટ્યો જનસૈલાબ, જય જય શ્રીરામ ભારત માતાકી જય, વંદે માતરમના ગુંજરાવ સાથે CAA ના સમર્થનમાં સિહોર ખાતે યોજાયેલ રેલી તિરંગા યાત્રાની એક ઝલક

સમર્થનમાં ઉમટ્યો જનસૈલાબ, જય જય શ્રીરામ ભારત માતાકી જય, વંદે માતરમના ગુંજરાવ સાથે CAA ના સમર્થનમાં સિહોર ખાતે યોજાયેલ રેલી તિરંગા યાત્રાની એક ઝલક

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here