ચાર તાલુકાના ખેડૂતોની મગફળી અહી ટેકાના ભાવે ખરીદ કરવામાં આવશે, રૂ.૧૦૫૫ પ્રતિ મણ ના ભાવે મગફળીની ખરીદીનો પ્રારંભ, ૧૧૦૦ ખેડૂતોએ પોતાની મગફળી વહેચવા કરાવ્યું છે રજીસ્ટ્રેશન.


મિલન કુવાડિયા
રાજ્યના અન્ય યાર્ડની સાથે સાથે આજે ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી નો પ્રારંભ થયો હતો. ચાર તાલુકાના ખેડૂતો આ યાર્ડમાં ટેકાના ભાવે પોતાની મગફળી રૂ.૧૦૫૫ પ્રતિ મણના ભાવે વહેચી શકશે. જેમાં અત્યારસુધીમાં ૧૧૦૦ ખેડૂતો દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરાવવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે ખુબ સારા વરસાદના પગલે મગફળી,કપાસ સહિતના પાકોનું સારું ઉત્પાદન થવા પામ્યું છે. જેમાં હાલ મગફળીના ભાવો પણ ખેડૂતોને સારા મળી રહ્યા છે.રાજયસરકારે ખેડૂતોની મગફળીને ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવાનો આજથી પ્રારંભ કર્યો છે.

ત્યારે ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે આજે ભાવનગર તાલુકો, ભાવનગર ગ્રામ્ય, વલ્લભીપુર અને ઉમરાળા મળી ચાર તાલુકાના ખેડૂતો માટે ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી નો પ્રારંભ કર્યો છે. આ યાર્ડમાં અત્યારસુધીમાં ૧૧૦૦ ખેડૂતોએ પોતાની મગફળીને ટેકાના ભાવે વેચવા રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. જે પૈકી ૪૦ ખેડૂતોને આજે પોતાની મગફળી લઇ વેચાણ માટે યાર્ડમાં લઇ આવવા ફોન દ્વારા જાણ કરવામાં આવી હતી. જેમાં આજે અનેક ખેડૂતો પોતાનો માલ લઇ ટેકાના ભાવે રૂ.૧૦૫૫ પ્રતિ મણ ના ભાવે વેચાણ માટે લઇ આવી પહોચ્યા હતા.

શ્રીફળ વધેરી ખરીદીનો પ્રારંભ કરાયો હતો જેમાં ખેડૂતોની મગફળીને ટેસ્ટીંગ બાદ ૨૫ કિલોની ગુણીઓમાં ભરી સીલ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.ટેકાના ભાવે ખરીદીના પ્રારંભે યાર્ડમાં ખેતીવાડી અધિકારી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જેમણે કહ્યું કે હાલ ભાવનગર યાર્ડમાં ખેડૂતોની મગફળીનો ટેકાના ભાવે ખરીદીનો પ્રારંભ થયો છે જયારે હાલ અન્યત્ર પણ મગફળીના ભાવો સારા મળતા હોય ખેડૂતો પોતાનો માલ બીજે પણ વેચાણ કરી સારા ભાવ મેળવી રહ્યા છે અને આ ભાવો મળવા પાછળનું કારણ પણ જણાવ્યું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here