કોરોના વાયરસને લઈને સિહોર સેનિટેશન વિભાગે કામગીરી હાથ ધરી

દેવરાજ બુધેલીયા
વિશ્વમાં કોરોનો વાયરસ ફેલાઈ રહ્યો છે ત્યારે સિહોર નગરપાલિકા નું સેનિટેશન વિભાગે પણ સ્વચ્છતા નું કામ હાથ ધર્યું હતું. સિહોરના જે વિસ્તારમાં ગટરો ભરાઈ ગયેલી હોય તેવા વિસ્તારમાં કામગીરી હાથ ધરીને ચોખાઈ ના કામો હાથ ધર્યા હતા. સાથે જ સિહોરમાં વિવિધ વિસ્તારમાં દવાઓ નો છંટકાવ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here