તા ૩ અને શનિવારે બપોરના ૩:૦૦ થી સાંજના ૭:૦૦ વાગ્યા સુધી તમામ મીડીયા કર્મીઓને કોરોના વિરોધી રસી અપાશે


મિલન કુવાડિયા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તા.૩-૪-૨૦૨૧ અને શનિવારના રોજ ઈલેક્ટ્રોનિક તેમજ પ્રિન્ટ મીડીયા કર્મીઓને કોરોના સામે રક્ષણ મેળવવા માટે રસીકરણનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. તમામ મીડીયા કર્મીઓને શહેરના અટલ બિહારી વાજપેયી ઓપન એર થિયેટર, મોતીબાગ ટાઉનહોલની પાછળ બપોરના ૩ :૦૦ થી સાંજના ૭:૦૦ કલાક સુધી કોરોના વિરોધી રસી આપવામાં આવશે. આથી તમામ મીડીયા કર્મીઓને આધાર કાર્ડ તેમજ પ્રેસ એક્રેડીટેશન કાર્ડ લઈને રસીકરણ કરાવવા માટે અપીલ કરવામાં આવે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here