આયુષ્માન અને માઁ અમૃતમ કાર્ડમાં કોરોના સારવાર સામેલ કરવા માંગ

બ્રિજેશ ગૌસ્વામી
ગુજરાત જનચેતના પાર્ટી દ્રારા ભારત સરકાર કોવીડ ૧૯ની સારવારને માં અમૃતમ યોજના અને આયુષ્માન ભારત યોજના માં સમાવેશ કરીને નિશુલ્ક કરે તેવી મુખ્યમંત્રી અને આરોગ્ય સચિવ ને માંગ કરવામાં આવી છે. તેમની માંગ છે જે ગરીબ વ્યકિતઓ પાસે સરકારી હોસ્પિટલ સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી માટે તેઓ સતત ભયનાં ઓથાર નીચે જીવી રહ્યા છે. ધંધા રોજગાર બધં થતાં લોકો પાયમાલ બની ચૂકયા છે.

લોકો આત્મહત્યા કરીને જીવન ટુંકાવી રહ્યા છે ત્યારે કોરોના ની સારવાર નો ભય દૂર કરવા ભારત સરકારે કોવિડની સારવારને માં અમૃતમ અને આયુષ્માન ભારત જેવી યોજનામાં શામિલ કરીને નિશુલ્ક કરવી જોઈએ. તા.૧૫ ઓગસ્ટ સુધી આ માંગ ન સ્વીકારાય તો ધરણાં પ્રદર્શન કરીને પણ ન્યાય મેળવવા આવશે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here