વાવણી અને નિંદામણના અનેક કામોમાં સસ્તું અને ફાયદારૂપ બને છે, બાઈકમાં કારનું ડીફ્રેસન સાથેનું ગીયર બોક્સ લગાવામાં આવ્યું છે.

વાવણી અને નિંદામણની વિવિધ કામગીરીમાં આ બાઈક સરળ અને સસ્તું પડે છે, જુગાડ બાઈક દ્વારા ઘરના બે કે ત્રણ સભ્યો જાતે જ ખેતીકામ કરી અન્ય ખર્ચ ઘટાડી શકે છે.

જુગાડ બાઈક માત્ર ૩૦,૦૦૦ રૂ. માં થાય છે તૈયાર, નિંદામણ સહિતના વિવિધ કામોમાં અન્ય સાધનોની સરખામણીએ માત્ર ૨૦% ખર્ચ લાગે છે.

સલીમ બરફવાળા
એક સમયમાં દેશી પદ્ધતિથી કરવામાં આવતી ખેતી હવે ધીમેધીમે આધુનિક બની રહી છે. આ આધુનિક ખેતી ખેડૂતો માટે સહજ ખર્ચાળ હોય ત્યારે ખર્ચાળ ખેતીને સસ્તી કરવા અવનવા સાધનોની શોધ લોકો કરતા હોય છે. ખેતીમાં વાવણી બાદની અનેક કામગીરી માટે એક માંથી અનેક કામો કરતા એક જુગાડ બાઇકનો ભાવનગરના સીદસરના એક ખેડૂતે આવિષ્કાર કર્યો છે. વિવિધ કામોમાં સહજ ઉપયોગીના જુગાડ બાઇક કે જે ટ્રેકટર કે સનેડો(મીની ટ્રેક્ટર) જેવા સાધનો કરતા ૮૦% સસ્તું અને સરળ બની રહે છે તો આવો જાણીએ આ જુગાડ બાઇક વિશે. આજના સમયમાં ખર્ચાળ બની રહેલી ખેતીને સસ્તી અને ઝડપી બનાવવા લોકો અવનવા સાધનોની શોધ કરતા હોય છે.

સામાન્ય રીતે ખેતીમાં બળદ દ્વારા હળ ચલાવી કે ટ્રેકટર કે મીની ટ્રેકટર દ્વારા ખેતી કરવામાં આવતી હોય છે.આજના સમયમાં કાયમી બળદની જોડી પોતાના ઘરોમાં રાખવી સામાન્ય ખેડૂતને પોસાય તેમ ન હોય તે ખેતીની સિઝનમાં સાતી ભાડે કરી ખેતી કરતા હોય છે.આવું જ ટ્રેકટરનું છે કે જેને પણ ખેડૂતો ભાડે કરી વાવણી ,નિંદામણના કામો કરતા હોય છે. પરંતુ નાના ગામોમાં અમુક ખેડૂતો પાસે જ બળદ અથવા ટ્રેકટર હોય જેથી ભાડે રાખીને ખેતીકામ કરાવતા ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર કે બળદના માલિકોના સમય મુજબ તેની અનુકૂળતા મુજબ ખેતી કરવા મજબૂર થવું પડે છે ત્યારે આ તમામ બાબતોનો તોડ જાતે લુહાર અને ખેડૂત એવા ભાવનગરના સીદસર ગામના જયેશ મકવાણાએ શોધી કાઢ્યો છે.

તેમણે એક જુના બાઈકમાં નિંદામણ સહિતના વિવિધ ખેતીકામોના ઉપયોગમાં આવી શકે તેવું એક જુગાડ બાઈક બનાવ્યું છે. જેમાં કારનું ડીફ્રેસન સહિતનું ગીયર બોક્ષ ફીટ કરવામાં આવ્યું છે. જેનાથી તાકાતમાં ખુબ વધારો થાય છે અને માટીના ઢેફા વચ્ચે પણ આસાનીથી ચાલી શકે છે અને વળાંક સહિતની કામગીરી આસન બની જાય છે. માત્ર ૩૦,૦૦૦ રૂ. ની કિંમતમાં તૈયાર થતું આ જુગાડ બાઈક કે જેમાં વાવણી ની સાથે સાથે નિંદામણ ના વિવિધ કામો જેમાં કળીયુ,ચાહણો, બેલી,બેલો,દોઢીયો ચાલી શકે છે. તેમજ પાછળ હળની જગ્યાએ ટ્રોલી લગાવી નીરણ વગેરે વાડીએથી ઘરે કે ઘરેથી વાડીયે પણ લઇ જઈ શકાય છે.

આ ઉપરાંત વરસાદી સિઝનમાં વરસાદ પડી ગયા બાદ ૪ કે ૫ દિવસ બાદ ખેતરોમાં નિંદામણ વગેરેની કામગીરી સાતી કે ટ્રેક્ટર દ્વારા થઇ શકે છે જયારે આ જુગાડ બાઈક દ્વારા બે દિવસ બાદ પણ કામગીરી કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત આ બાઈકમાં મુકેલા સેટિંગ કારણે કોઈપણ પ્રકારની જમીન પર તેની ક્ષમતા અનુસાર કામગીરી કરી શકાય છે. સામાન્ય રીતે ટ્રેકટર દ્વારા નિંદામણ ની કામગીરી માં એક વિધાએ ૨૫૦ થી ૩૦૦ રૂ. જેટલો ખર્ચ થતો હોય છે જયારે આ જુગાડ બાઈક થી માત્ર ૩૫ થી ૪૦ રૂ. માં પ્રતિ વીઘે નિંદામણ કરી શકાય છે.

જુના બાઈક ની કિંમત ખાસ ન હોય જેથી આ બનાવવામાં પણ સસ્તું પડે છે અને સામાન્ય ખેડૂતોને પોસાય પણ શકે છે ખેતીના પ્રારંભે ખેતરના ખેડાણ માટે ટ્રેકટર કે બળદ ની સાતી ની જરૂર પડે છે જયારે ત્યારબાદ ની વિવિધ પ્રકારની કામગીરી માટે આ જુગાડ બાઈક અતિ ફાયદારૂપ બની રહે છે. સામાન્ય રીતે બાઈક લોકોને ચલાવતા આવડતું હોય જેથી ઘરના બે કે તેથી વધુ સભ્યો મળી ખેતીની વિવિધ કામગીરી સરળતાથી કરી શકે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here