મનપા ની હદમાં ભળેલાં આ વિસ્તારમાં હજુ પાયાની પૂરતી સુવિધા નથી, વિકાસ નહિ તો વેરો નહિ ના સૂત્ર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન.

વિકાસ વગરના વેરા મામલે પૂતળા દહન, સીદસર સહિત પાંચ ગામો દ્વારા અનોખો કાર્યક્રમ

નરેશ ડાખરા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની હદમાં ૭ વર્ષ પૂર્વે ભેળવી દેવાયેલા સીદસર સહિતના ૫ ગામોમાં હજુ સુધી પૂરતી પાયાની સુવિધા ઉપલબ્ધ ન હોય અને મહાનગરપાલિકાએ પાંચ વર્ષના વેરોની વસુલાત અંગેના બિલ ફટકારતા લોકોએ “વિકાસ નહિ તો વેરો નહિ” ની માંગ સાથે સીદસર ખાતે વેરા રૂપી રાક્ષસના પૂતળાનું દહન કરી સીદસર સહિતના ગામોમાં પૂરતી પાયાની સુવિધા આપવા માંગ કરી છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા એ વર્ષ ૨૦૧૩ આજુબાજુ ના ૫ ગામોનો મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશ કરી મહાનગરપાલિકાનો વ્યાપ વધાર્યો હતો.આજે ૭ વર્ષ બાદ પણ આ ગામોમાં મહાનગરપાલિકા જેવી પાયાની પૂરતી સુવિધા ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાંચ વર્ષના બાકી વેરા અંગે બિલો ફટકરતા આ ગામના લોકોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો હતો.જેમાં આ ગામના લોકો દ્વારા વિકાસ નહિ તો વેરો નહિ ના સૂત્ર સાથે દેખાવો કરી સીદસર ખાતે વેરા રૂપી રાક્ષસ ના પૂતળા નું દહન કર્યું હતું અને વહેલી તકે આ વિસ્તારમાં પાયાની સુવિધા ઉપલબ્ધ બને તેવી માંગ કરી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here