સિહોરમાં કરોડોની ગટર યોજનાઓ માત્ર કાગળ પર પુરી થઈ છે : આ તસવીરો ચાડી ખાઈ છે

હરીશ પવાર
સિહોરમાં કોરોનાના કહેર વચ્ચે ગટરની સમસ્યાની હાડમારી લોકો માટે માનસિક ત્રાસ બન્યો છે ભૂતકાળમાં કરોડોના ખર્ચે ભુગર્ભ ગટર યોજનાના કામો થયા છે તે માત્ર કાગળ પર થયા હોઈ તેવું લાગે છે જેની ચાડી આ તસવીરો ખાઈ છે અને આ સમસ્યાઓ કાયમી માટે ઉભી થયેલી છે અગાઉ ગટર પ્રોજેકટમાં અનેક વખત ભષ્ટાચાર થયાના આક્ષેપો થયેલા છે જોકે તે ભષ્ટાચારની ચાડીઓ આ તસવીર ખાઈ રાહી છે સિહોરના વોર્ડ નં ૬ જુમ્મા મસ્જિદ પાસે ગટરના પાણીએ વહી રહ્યા છે ગટર ઉભરાઈ રહી છે ત્યારે તંત્ર દવારા વહેલી તકે કામગીરી કરવામાં આવે તે લોકોની માંગ છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here