સિહોર વોર્ડ ૪ માં કામગીરી કર્યા પછી ખાડાઓતો બુરો : કે નિર્દોષોનો જીવ લેવાય પછી.?


હરેશ પવાર
સિહોરના વોર્ડ નં ૪ ખાડિયા વિસ્તાર નવરંગ સોસાયટીમાં ગટર અને પાણીની લાઈન ભેળસેળ થવાની ફરિયાદને લઈ તંત્ર દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી હતી ગટર અને પાણી બન્ને લાઈનો ભળી જવાના કારણે રોડ તોડી કામગીરી કર્યા બાદ રોડની વચાળે ૪ થી ૫ દિવસથી કરેલ ખાડો બુરવાની કે રીપેરીંગ નહિ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી અહીં ખાડાના કારણે રહીશ બુધાભાઈ ડાભી જે પીવાના પાણીથી વંચિત છે જેથી તાકીદે રિપર કરવામાં આવે તેવી માંગ અહીંના રહીશો દ્વારા કરવામાં આવી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here