સિહોરના ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ દર વર્ષે ફટાકડા સ્ટોલ ખુલ્લે છે,


બ્રિજેશ ગૌસ્વામી
નવરાત્રી પર્વ પૂર્ણ થવાના આડે છે અને દિવાળી પર્વ આડે હવે ગણતરીના દિવસો રહ્યા છે ત્યારે સિહોરમાં ફટાકડા સ્ટોલ શરૂ કરવા વેપારીઓ તૈયારી કરી રહ્યા છે. દર વર્ષે દિવાળી પર્વ પૂર્વે સિહોરના ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં ફટાકડા સ્ટોલ ખુલતા હોય છે પરંતુ ફટાકડા સ્ટોલ ખોલવા માટે તંત્ર વિભાગોની મંજુરી લેવી જરૂરી છે તેથી મંજુરી મેળવવા ઘણા ફટાકડાના વેપારીઓએ અરજી કરી છે. સિહોરમાં દિવાળી પર્વ પૂર્વે ફટાકડા સ્ટોલ ધમધમવા લાગતા હોય છે. દિવાળી આડે હવે ગણતરીના દિવસ જ બાકી રહ્યા છે સિહોર શહેરના ફટાકડા વેપારીઓ દ્વારા સ્ટોલ માટે કુલ ૩૩ અરજી આવી છે.

સિહોરના ક્રિકેટ મેદાનમાં ફટાકડાના ઘણા સ્ટોલ ખુલતા હોય છે દર વર્ષે ડ્રો કરવામાં આવતો હોય છે અને ડ્રોમાં જે નંબરનો સ્ટોલ વેપારીને મળે ત્યાં તેઓએ ફટાકડાનુ વેચાણ કરવાનુ હોય છે. ફટાકડા સ્ટોલ માટે સરકારી તંત્ર દ્વારા ભાડુ વસુલવામાં આવતુ હોય છે. હાલ ફટાકડાના વેપારીઓ સરકારી તંત્ર મંજુરી આપે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. મંજુરી મળતા ફટાકડા સ્ટોલ ખુલશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, હાલ કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે ત્યારે સરકારી તંત્ર રાજ્ય સરકારની સુચના મુજબ ફટાકડા સ્ટોલની મંજુરી આપશે તેમ જણાય રહ્યુ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here