સિહોર નગરપાલિકામાં એક શબવાહીની અને 2 અન્ય નવાવાહનો નું લોકાપર્ણ કરાયું


હરેશ પવાર
સિહોર નગરપાલિકાના આજે ત્રણ નવા વાહનોનું લોકાપર્ણ કરીને નગરપાલિકા માં વાહનો ફાળવામાં આવ્યા હતા. એક શબવાહીની અને બે ડોર ટુ ડોર કચરો ઉપાડવા માટેના વાહનોના લોકાપર્ણ આજે કરવામાં આવ્યા હતા. નગરપાલિકા પ્રમુખ ,શાસક અને વિપક્ષના સાથે રહીને લોકાપર્ણ કરવામાં આવ્યું હતું. સિહોરની નાની શેરીઓમાં પણ શબવાહીની અને કચરો લેવા માટે ગાડીઓ પહોંચી જાય તે માંટે તેવી ત્રણ નવી ગાડીઓ ફાળવામાં આવી હતી. હવે આ નવી ગાડીઓ સચવાય અને પ્રજાને તેનો લાભ મળે તેવી આશા પ્રજાને રહેશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here