સિહોર શહેર સિંધી કેપ વિસ્તાર માં આવેલ શ્રી જુલેલાલ મંદિરમાં બીજના દિવસે ઉજવણી

દેવરાજ બુધેલિયા
સિહોર શહેર સિંધી કેપ વિસ્તારમાં આવેલ શ્રી જુલેલાલ મંદિર માં બીજના દિવસે ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી જેમ ઢોલ શરણાઇ સાથે બહેરાણા સાહેબ ની યાત્રા કાઢવામાં આવે અને તે દિવસે શ્રી ઝૂલેલાલ ભગવાન ની મહા આરતીનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું તમામ બહેનો ભાઈઓ એ ખૂબ ઉત્સાહ સાથે તેમાં ભાગ લીધેલ સાથોસાથ તે દિવસ ના પ્રોગ્રામ માં બધાય ડ્રેસ કોડ પણ નક્કી કરેલો હતો અને તે જ દિવસેની છપ્પન ભોગની પણ યાદી લખવામાં આવી તમામ ભાઈ બહેનોએ શ્રી જુલેલાલ ભગવાનના છપ્પનભોગની યાદીમાં પણ ખૂબ સારી રીતે ભાગ લીધો મહાઆરતી અને બે રાણા સાહેબ ની શોભાયાત્રા બાદ તમામ ભાઈ બહેનએ ખુલ્લા લંગર સાહેબ ની પ્રસાદી સાથે લીધેલ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here