સિહોર ગોપીનાથજી મહિલા કોલેજ ના સ્પોર્ટ્સ વિભાગના સામતભાઈ ચાવડાની રેફરી તરીકે પસંદગી

બ્રિજેશ ગોસ્વામી
​​ગુજરાત દ્વારા આયોજીત નેશનલ ફુટસાલ રેફરી ટ્રેનર એન્ડ રિફરેશન કોર્સ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયેલ ફુટસાલ રમતમાં જુદાં જુદાં રાજ્યોમાંથી ૨૧ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. જેમાં ગોપીનાથજી મહિલા કોલેજનાં સ્પોર્ટ્સ વિભાગના અધ્યાપક સામતભાઈ ચાવડા જેમણે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યનાં પ્રતિનિધિ તરીકેની પસંદગી પામ્યા તે બદલ ગોપીનાથજી મહિલા કોલેજ પરિવાર ખુબ ખુબ અભિનંદન પાઠવે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here