સિહોર ગોપીનાથજી મહિલા કોલેજનું ગૌરવ

બ્રિજેશ ગૌસ્વામી
મહારાજા કૃષ્ણુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટી દ્વારા તાજેતરમાં જાહેર થયેલ ઓક્ટોબર/નવેમ્બર 2019 પરીણામમાં ગોપીનાથજી મહિલા આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ – સિહોરનું B.A. SEM 1 & SEM – 3, B.COM. SEM 1 & SEM 3 & SEM – 5નું ઝળહળતુ પરીણામ પ્રાપ્ત કરેલ છે. જેમાં કોલેજની B.A. SEM 3માં રાઠોડ શિલ્પા ભાવશંગભાઈ નામની વિદ્યાર્થીની 77.76% સાથે સમગ્ર યુનિવર્સિટીમાં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે. જ્યારે B.COM. SEM 1માં ડાભી પાયલ રાજુભાઈ નામની વિદ્યાર્થીની 73.27% સાથે સમગ્ર યુનિવર્સિટીમાં નવમો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે. જેણે કોલેજનું ગૌરવ વધારેલ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here