જુના સિહોરના વિજપોલ જર્જરિત હાલતમાં-અકસ્માત સર્જાય તો જવાબદાર કોણ?

દેવરાજ બુધેલીયા
સિહોરના ખારાકુવા ચોક સહિતના આસપાસના વિસ્તારમાં વીજળી ના થાંભલાઓ પડું પડું હાલતમાં થઈ રહ્યા છે. વીજળીના પોલ નબળા પડી ગયા છે અને કોઈ પણ સમયે મોટો અકસ્માત સર્જે તેવુ લાગી રહ્યું છે. જુના સિહોર વિસ્તારમાં જાણે તંત્રને ધ્યાને કઈ દેખાતું જ ન હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. પ્રાથમિક શાળાઓ પણ આ વિસ્તારમાં આવી છે જેના બાળકો ઉપર પણ મોટું જોખમ આવા જર્જરીત વિજપોલના લીધે તોળાઈ રહ્યું છે. હવે આ જર્જરીત વિજપોલ તંત્રને ધ્યાને આવે અને વહેલી તકે રીપેરીંગ કામ હાથ ધરે તેવી આશા અહીંના રહેવાસીઓની બંધાઈ રહી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here