સિહોર નું ગૌરવ વધારતી ક્રુપા રાજયગુરૂ

બ્રિજેશ ગૌસ્વામી
ગુજરાત સરકારશ્રી દ્રારા રાજકોટ ખાતે તા.૧૮ ૨૦૨૦ ના રોજ સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશ કક્ષાના કલામહાકુંભ યોજાશે જેમાં જુદી-જુદી કલાની કુતીઁ ઓ રજુ થયેલ જેમાં કથક નૃત્ય માં દ્વિતીય નંબર પ્રાપ્ત કરીને સિહોર નું ગૌરવ વધારેલ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here