તમામ કાર્ડ ધારકો ને રાશન આપવા સિહોર દલિત અધિકાર મંચની માંગ

હરેશ પવાર
રાજ્યમાં લોકડાઉન ને પગલે કાર્ડ ધારકોને રૂપિયા લીધા વગર રાશન આપવાનું નક્કી કરી અને પહેલી એપ્રિલ થી વિતરણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આમાં અમુક કાર્ડ ધારકો ને રાશન દેવામાં નથી આવી રહ્યું જેને લઈને સિહોર દલિત અધિકાર મંચ ના માવજીભાઈ સરવૈયા દ્વારા તંત્રને રજુઆત કરવામાં આવી હતી. અત્યારે લોકડાઉન ની સ્થિતિમાં નાના અને ગરીબ લોકોનું ગુજરાન ચલાવું અઘરું થઈ પડ્યું છે ત્યારે સરકાર દ્વારા તમામ કાર્ડ ધારકોને રાશન આપવામાં આવે તો આ લોકડાઉન સમયમાં તેમના પરિવાર માટે એક ટેકો ઉભો થઇ જાય.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here