સિહોર ડોકટર એસોસિએશન દ્વારા ૫૦ રાશન કીટને વિતરણ કરવામાં આવી

દેવરાજ બુધેલીયા
કોરોના મહામારીમાં જરૂરિયાત મંદ લોકોને ગુજરાન ચલાવવા માટે રાશનકીટો નું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સિહોર ડોકટર એસોસિએશન દ્વારા આજે ૧૫ દિવસ ચાલે તેવી ૫૦ કીટનું વિતરણ સિહોર મામલતદાર કચેરી ખાતે મામલતદાર નિનામાં સાહેબની હાજરીમાં કરવામાં આવ્યું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here