સિહોરના ટાણા ચોકડી ગૌતમી નદીના પુલ ઉપર રેડિયમ રેલિંગ નું કામ હાથ ધરાયુ

હરેશ પવાર
સિહોરના ટાણા ચોકડી પાસે આવેલ ગૌતમી નદીના પુલ ઉપર આવેલ રેલીંગમાં નવી રેડિયમ રેલિંગ નાખવાનું કામ સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. રાજકોટ ભાવનગર હાઇવે ઉપર પસાર થતા વાહન ચાલકોને રાત્રે દરમ્યાન પુલની રેલિંગ દેખાઈ આવે તેમજ વરસાદ દરમિયાન પુલની રેલિંગ જોઈએ શકાય તે માટે થઈને સરકાર દ્વારા નવી રેડિયમ રેલિંગ ની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here