અમદાવાદ ના કુંબેરનગર અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ખાતે આરોગ્ય ધનવંતરી રથ માં સરાહનીય કામગીરી કરતા સિહોર તાલુકાના આ.બી.એસ.કે તબીબ ડો.સંજય ખીમાણી

હરેશ પવાર
તા.૧૮ જુન ના રોજ મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી ના આદેશ મુજબ સિહોર તાલુકાના આર.બી.એસ.કે તેમજ ઉસરડ પી.એચ.સી ના તબીબ ડો.સંજય ખીમાણી અમદાવાદ ખાતે કુબેરનગર અબઁન હેલ્થ સેન્ટર વિસ્તારમાં આરોગ્ય ધનવંતરી રથમાં ખુબ સરાહનીય કામગીરી કરેલ જેમાં કુબેરનગર અમદાવાદ ના જુદાં જુદાં વિસ્તારોમાં લોકોના આરોગ્ય તપાસણી જરૂરી સારવાર તથા શંકાસ્પદ કોરોના દદીઁઓને રીફર કરવાની કામગીરી ખુબ સારી રીતે કરવામાં આવે છે.તથા વધુ શંકાસ્પદ દદીઁઓને સેમ્પલ ટેસ્ટિંગ પણ આ તબીબની ટીમ દ્રારા કરવામાં આવેલ છે.જેઓ દ્રારા સમગ્ર કામગીરી સતત ૨૧ દિવસ સુધી કરવામાં આવેલ છે,જે બદલ આ કોરોના વોરીયસઁ તબીબ ડો.અમીન લાખાણી,ડો.વિજય કામળીયા, સાજણભાઈ હાડગરા તથા અબઁન હેલ્થ સ્ટાફ તરફથી શુભેચ્છા આપવામાં આવેલ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here