શિક્ષણ બોર્ડે જુલાઈની પરીક્ષાઓ માટે રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યુ પરંતુ, વધતા કેસો વચ્ચે હવે સપ્ટેમ્બર સુધી પરીક્ષા શક્ય નથી : એક-બે વિષયમાં નાપાસ વિદ્યાર્થીઓનું આખુ વર્ષ બગડે તેવી સ્થિતિ, સિહોર તાલુકાના અનેક વિદ્યાર્થીઓની પણ આ હાલત

શંખનાદ કાર્યાલય
ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધો.૧૦ અને ૧૨ની જુલાઈમાં લેવાતી પુરક પરીક્ષાઓ માટે રજિસ્ટ્રેશન તો કરાવવામા આવી રહ્યુ છે પરંતુ જુલાઈમાં પરીક્ષાઓ લેવાશે નહી. કેન્દ્ર સરકારે ચાલુ મહિને જુલાઈમાં લેવાનારી ઈજનેરી માટેની જેઈઈ મેઈન અને મેડિકલ માટેની નીટ ફરી મોકુફ કરી સપ્ટેમ્બરમાં લેવાની જાહેરાત કરી છે ત્યારે હવે ગુજરાત બોર્ડની પુરક પરીક્ષાઓ પણ જુલાઈમાં લેવાશે નહી. ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માર્ચમાં લેવાતી ધો.૧૦ અને ૧૨ની જાહેર બોર્ડ પરીક્ષામાં એકથી બે વિષયમાં નાપાસ થતા વિદ્યાર્થીઓ માટે દર વર્ષે જુલાઈમાં પુરક પરીક્ષા લેવામા આવે છે.

કોરોના સંક્રમણને રોકવા ૨૫મી માર્ચથી નેશનલ લોકડાઉન જાહેર થતા તે પહેલા બોર્ડ દ્વારા ધો.૧૦-૧૨ ની પરીક્ષાઓ તો પુરી કરી દેવાઈ અને કોરોના વચ્ચે પણ શિક્ષકો પાસે ઉત્તરવહીઓનું મુલ્યાંકન કરાવી ગુજરાત બોર્ડે લગભગ સમયસર બોર્ડના પરિણામો જાહેર કરી દીધા .ઉપરાંત જુલાઈની પુરક પરીક્ષા માટે ગુજરાતે બોર્ડે રજિસ્ટ્રેશન પણ શરૂ કરાવ્યુ.જેમાં ધો.૧૨ સાયન્સનું રજિસ્ટ્રેશન પુરૂ થઈ ગયુ છે અને ધો.૧૦ અને સા.પ્ર.માટે હાલ ચાલી રહ્યુ છે. ધો.૧૨ સા.પ્ર.માં એક વિષયમાં નાપાસ હોય તેવા અને પુરક માટે લાયક ૪૧ હજારથી વધુ વિદ્યાર્થી છે.

જ્યારે ધો.૧૦ માં બે વિષયમાં નાપાસ હોય તેવા અને પુરક માટે લાયક ૧.૬૦ લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે. ધો.૧૨ સાયન્સમાં બે વિષયમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થી નાપાસ થયા છે અને આ વર્ષે ફિઝિક્સ,કેમિસ્ટ્રીમાં વધુ વિદ્યાર્થી ફેઈલ થયા હોય તેઓ માટે પુરક પરીક્ષા આપવી ખૂબ જ જરૂરી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here