સરકારી શાળાના શિક્ષકોને જવાબદારી સોંપવામાં આવી

દર્શન જોશી
સરકારશ્રી દ્વારા એન.એફ.એસ.એ રાશન કાર્ડધારકોને રોકડ સહાય માટેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેને લઈને ઘણા લોકોને આધારકાર્ડ બેંકના ખાતા સાથે જોડાયા નથી અથવા તો જેના નામમાં મેસમેચ છે તેવા કાર્ડધારકોને બેંકમાં આધારકાર્ડ સાથેની મિસમેચ થયેલા કાર્ડધારકો ની સુધારણા કરવા માટેની કામગીરી આજથી સિહોરમાં શરૂ કરવામાં આવી છે. સિહોરમાં રેશનશોપ ઉપર સરકારી શાળાના શિક્ષકો દ્વારા આ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

બેકમાં ખાતાના નામ અને આધારકાર્ડમાં રહેલા નામોની ક્ષતિને સુધારવા માટે થઈને સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. લોકડાઉન ના કપરા સમયમાં લોકોને રોકડ સહાય મળી રહે અને કોઈ એન.એફ.એસ.એ કાર્ડધારકો આ સહાય થી વંચિત રહી ન જાય તે માટે સરકાર દ્વારા કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here