સિહોર શહેરના વિસ્તારોમા વિજકંપની દ્વારા પ્રિમોન્સૂન કામગીરી શરૂ

બ્રિજેશ ગૌસ્વામી
ચોમાસુ નજીક આવતા સરકારના તંત્ર દ્વારા વિવિધ કામગીરીઓનો પ્રારંભ કર્યો છે સિંહોર શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વીજ કંપનીઓ દ્વારા પ્રિમોન્સુનની કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે. વીજકંપનીના તારને નડતરરૂપ વૃક્ષોની ડાળી દૂર કરવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવાઈ છે. જોકે, હજુ પણ મોટા પ્રમાણમાં પ્રિમોન્સૂનની કામગીરી બાકી છે. ચોમાસુ નજીક આવતાં જ વહીવટી તંત્રના અલગ અલગ વિભાગો દ્વારા પ્રિમોન્સૂનની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અનેક જગ્યા ઉપર ચોમાસા બાદ વીજ થાંભલા તેમજ વીજતારોની ઉપર વૃક્ષ અડી જતા હોય અથવા તો વેલાઓ ચઢી ગયા હોય છે.

હાલમાં સિહોર શહેર અને પંથકના વિસ્તારોમા વીજકંપની દ્વારા પોતાના કાર્યક્ષેત્ર વિસ્તારમાં પ્રિમોન્સૂનની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આજથી શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વૃક્ષો કાપવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવાઈ છે. હાલમાં આ કામગીરીની શરૂઆત છે. હજુ તો મોટા પ્રમાણમાં પ્રિમોન્સૂનની કામગીરી બાકી હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યાં છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here