રામદેવપીર જ્યંતિ, મહોરમ, ગણેશ ઉત્સવ વગેરે તહેવારમાં તંત્ર એલર્ટ

શંખનાદ કાર્યાલય
છરી, કુહાડી, ધારીયા, તલવાર વગેરે જેવા હથિયાર રાખવા પર અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટનો પ્રતિબંધ

સિહોર સહિત જિલ્લામાં આગામી તહેવારોને અનુલક્ષીને અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ દ્વારા હથિયારબંધીનુ જાહેરનામુ ગઇકાલે બહાર પાડવામાં આવેલ છે અને આ જાહેરનામાનુ પાલન કરવા જણાવેલ છે. આગામી ઓગષ્ટથી સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૦ દરમિયાન તા. ૨૮ ઓગષ્ટ ૨૦૨૦ના રોજ રામદેવપીર જ્યંતિ, તા.૩૦ આગષ્ટ ૨૦૨૦ના રોજ મહોરમ (તાજીયા) તથા તા.૦૬ સપ્ટેમ્બરે ૨૦૨૦ના રોજ સંકષ્ટ ચતુર્થી વગેરે તહેવારો-ઉત્સવો ઉજવનારા હોય આ દિવસોમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા તથા આ તહેવારો દરમિયાન સુલેહ શાંતિ જળવાય રહે તેમજ રાજ્યની વર્તમાન પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને અગમચેતીના પગલા લેવા અનિવાર્ય જણાતા.

સમગ્ર સિહોર સાથે જિલ્લામાં લોકો જાહેરમાં તિક્ષ્ણ હથીયાર જેવા કે છરી, કુંહાડી, ધારીયા, તલવાર, ગુપ્તી, કુંડેલીવાળી લાકડીઓ, લોખંડના પાઇપ, ભાલા વગેરે જેવા પ્રાણઘાતક હથિયાર લઇને હરે ફરે નહિ તે માટે પ્રતીબંધિત ફરમાવતુ જાહેરનામુ જાહેર શાંતિ અને સલામતી જાળવવા બહાર પાડવામાં આવેલ છે. અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ, ભાવનગર દ્વારા પ્રાણઘાતક હથિયારો સાથે રાખવા પર પ્રતિબંધ મુક્તુ જાહેરનામુ બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આ જાહેરનામું આગામી તા.૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ સુધી અમલમા રહેશે. આ જાહેરનામાનો કોઇ ખંડનો ભંગ અથવા ઉલ્લંધન કરનારને ઓછામાં ઓછી ચાર મહિનાની અને વધુમાં વધુ એક વર્ષની કેદની સજા અને ગુજરાત પોલીસ અઘિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ-૧૩૫(૧) મુજબની દંડની સજા થશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here