સિહોર રેલવે વિભાગ દ્વારા રાજકોટ રોડ આવેલા ફાટકે રીપેરીંગ કામગીરી હાથ ધરાશે

મિલન કુવાડિયા
સિહોરના રાજકોટ રોડ આવેલા ફાટકે રીપેરીંગ કામગીરી હાથ ધરાશે આથી જાહેર જનતાને જણાવવાનું કે તા.૯/૯/૨૦૨૦ ના રોજ રાત્રીના ૧૨:૩૦ થી સવારના ૫:૦૦ વાગ્યા સુધી સિહોર પાલિતાણા રેલ્વે લાઈન ઉપર આવેલા ફાટક નં-૩ કે જે સિહોર સોનગઢ હાઈવે ઉપર આવેલ છે તેમાં પાટા તથા સ્લીપર બદલવાના હોવાથી તથા રીપેરીંગ કામ કરવાનું હોવાથી ઉપરોક્ત સમય દરમિયાન ફાટક ને વાહનોની અવર જવર માટે બંધ રાખવામાં આવશે જેની સવોઁ જાહેર જનતા એ નોંધ લેવી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા તરીકે રેલ્વે ના ફાટક નં ૫ ઉપર થઈને કરકોલીયા ગામ રસ્તે થઈને સોનગઢ જઈ શકાશે, અથવા રેલ્વે સ્ટેશન પાસે આવેલ ધાંધળી ફાટક ૨૦૫ અને નેસડા ફાટક નં.૨૦૫/બી ઉપર થઈ ને પણ સોનગઢ જઈ શકાય છે વ્યવસ્થાની જાણ રેલ્વે સત્તા વાળાઓ તરફથી મામલતદાર સાહેબ સિહોર તથા સીટી પોલીસ સ્ટેશન સિહોરને પણ લેખીત પત્ર દ્રારા જાણકારી આપવામાં આવેલ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here