આવતીકાલે યોજાનારા સિહોર ખાતે સેવાસેતુ મોકૂફ


દેવરાજ બુધેલિયા
સિહોર નગરપાલિકા તથા વહીવટીતંત્ર ધ્વારા સિહોર શહેરનાં વોર્ડ નં .૫ થી ૯ નો ટાઉનહોલ , સિહોર ખાતે તા .૩ / ૧૨ / ૨૦૨૧ ના રોજ યોજાનાર સેવાસેતુ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ હતો . જે વરસાદી માહોલ ને કારણે આ સેવાસેતુ કાર્યક્રમ મોકુફ રાખવામાં આવે છે . હવે પછી આ સેવાસેતુ કાર્યક્રમની નવી તારીખ જાહેર કરવામાં આવશે . જેની વોર્ડ નં .૪ થી ૯ ના નાગરીકોએ જાહેર નોંધ લેવા વિનંતી છે .